Le Corbusier _Charles-Édouard Jeanneret-Gris (6/10/1887 – 27/8/1965) sinh ra tại thành phố nhỏ La Chaux-de-Fonds Thụy Sĩ, ông được xem là KTS có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong thế kỷ XX.

Sau thời gian nghiên cứu kiến trúc tại quê nhà đến Paris, Italy, Budapest và Vienna. Thời điển sinh sống tại Paris, Le Corbusier làm việc cho August Perrt, sau đó tiếp tục học tiếng Đức và làm việc cho Peter Behrens ở Berlin trong những năm tháng tuổi trẻ cùng với hai người đồng nghiệp là Mies Van Der Rohe và Walter Gropius. Năm 1914-1015, ông đã phát triển công trình lớn đầu tiên của mình – ngôi nhà Dom-Ino, một khung bê tông cốt thép được đặt hàng sản xuất hàng loạt cho nhà ở có thiết kế tự do.

Năm 1923, KTS Le Corbusier đã xuất bản cuốn sách kiến trúc “Vers une” – còn có thể hiểu là “Hướng tới nền kiến trúc mới”. Trong cuốn sách này, ông đã bày tỏ quan điểm của mình về kiến trúc lấy cảm hứng hiện đại, áp dụng các nguyên tắc của ô tô, máy bay và tàu hỏa, vận dụng chúng vào các tòa nhà.